יובל רבני

67101 מבוא למדעי המחשב


הקורס מציג מושגי יסוד במדעי המחשב, אגב פיתוח היכולת לתכנת מחשב. בין היתר, הקורס כולל לימוד שפת התכנות Python ועקרונות פיתוח תוכנה, תרגול חשיבה אלגוריתמית והכרות ראשונית עם רעיונות יסוד במדעי המחשב.ספרות


  1. ???

  2. John V. Guttag, Introduction to Computation and Programming using Python, MIT Press.


דרישות קדם

אין


הרצאות

מבוא למבוא

היכרות ראשונית עם Python

ביצוע מותנה ולולאות

סדרות

פונקציות ותכנות מודולרי

רקורסיה

תכנות מונחה עצמים

חיפוש ומיון

עיבוד תמונה

ביטויי למדא, איטרטורים, סיבוכיות

מבני נתונים

פונקציות גיבוב

דחיסה

מדעי המחשב, חישוביות וסיבוכיות