משך שבע עשרה שנה (תשנ"ו - תשע"ג) במסגרת "בית מדרש של יום ששי" בכולל "ארץ חמדה"
למדו את מסכת כתובות בעיון.

בשנים האחרונות מסר את השיעור הרב צדוק אליאס שליט"א.

ביום ששי, ו' תמוז, תשע"ג, נערך סיום מסכת ברוב פאר והדר.

תלמידי השיעור החליטו להתחיל מחדש את מסכת כתובות בתקווה לסיימה בע"ה בשנת תש"צ.

להלן סיום המסכת ודברי התורה שנאמרו בסעודת המצווה לאחר הסיום:

סיום המסכת
דברי ברכה של אב"ד הרה"ג יוסף כרמל שליט"א
דרשה של הרב צדוק אליאס שליט"א
שרים לכבודה של תורה