בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב על שם רחל וסלים בנין - האוניברסיטה העברית