תכנית מוסמך מחקרי למצטיינים – מידע לסטודנט

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים, העומדים לסיים או סיימו תואר ראשון במדעי המחשב או בתכנית משולבת עם מדעי המחשב.

לתלמידים שיתקבלו לתכנית תינתן תמיכה כלכלית נדיבה במהלך שתי שנות הלימוד. בהתאם, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב יעניק לתלמידים אלה מלגה ומשרת עוזר הוראה למשך שנתיים. לא תתאפשר הארכה.

שווי משוער של התמיכה מתואר בטבלה הבאה:

  משכורת (₪) מלגה (₪) סה"כ (₪)
MsC שנה א ושנה ב' 1,500 4,500 6,000

כמו כן, ינתן פטור של 100% שכ"ל למשך שנתיים.

תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' לתלמידים המתקבלים לתכנית:

  • השלמה של 20 נ"ז לתואר במהלך שנה א'.

  • בחירת פרוייקט מעבדה עד תחילת סמסטר ב' של שנה א', והשלמתו עד סוף השנה.

  • מציאת מנחה מוסכם לתיזה, והתקשרות איתו/איתה, עד תחילת שנה ב'.

פרטים נוספים:

  1. מועמדות לתוכנית ניתן להגיש עד לתאריך 21 באפריל 2013. יש למלא את טופס ההרשמה ולהגישו במזכירות תלמידים של בית הספר בצרוף קורות חיים ומכתב המלצה.
  2. וועדה תדון במועמדים על פי נתוניהם ובמקרים מסוימים יזומנו מועמדים לראיון לפני קבלתם.
  3. הודעות קבלה לתוכנית תשלחנה עד 25 באפריל 2013.
  4. השנה (לקראת תשע"ד) יתקבלו לתוכנית כ- 10-20 סטודנטים. תלמידים אלה יתקבלו ללימודי מוסמך עם אפשרות מעבר לדוקטורט במסלול ישיר כבר לאחר שנה אחת במידה ויעמדו בכל הדרישות.
  5. התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולמחקר, וככלל אינה מותירה זמן לעבודה מחוץ למסגרת האוניברסיטה.
  6. תחילת הלימודים במסגרת התכנית מותנית בסיום תואר בוגר עד תחילת שנת הלימודים תשע"ד. את הרישום הפורמלי יש להשלים במזכירות הפקולטה למדעי הטבע (בניין לוי) עד ה- 17 במאי 2013. תשובות לשאלות ניתן לקבל במזכירות תלמידים של ביה"ס או באמצעות דוא"ל  לגב' חגית יער-און (yhagit@cs.huji.ac.il).