האקדמיה לאמנות ועיצוב, בצלאל
בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית
The Leper Colony - Center for Design. Media and Technology

MIT Media Lab
Design Interactions RCA
Tisch ITP
Digital+Media RISD