לפרטים נוספים:

מיכאל פינק
fink@cs.huji.ac.il
054.245.1115

יעל בן לולו
מזכירות מדעי מחשב , האונ' העברית
02.6584836

ליאת בן הרוש
ראש מנהל הסטודנטים, בצלאל
02.5893310